LK Maskiner - miljøvenligt genbrug

I Danmark producerer vi hvert år ca. 13 mio. tons affald. Det svarer til omkring 2,5 tons pr. indbygger. De enorme mængder udgør både en betydelig belastning for miljøet og en stor udskrivning for industrien.

LK Maskiner udvikler, producerer og servicerer unikke miljømaskiner til komprimering af affald. Og har specialiseret sig i løsninger, der gør ugenbrugeligt affald genbrugeligt. Blandt andet forhandler virksomheden som den eneste i verden en rockwoolpresser, der gør det muligt at genbruge kasseret rockwool, samtidig med at f.eks. genbrugspladser og byggefirmaer sparer store beløb på transport og deponi.

Det betyder i sidste ende dobbelt gevinst – for miljøet og for virksomhedernes økonomi. Og det er der sund fornuft i.


 
LK Maskiner · Håndværksvej 2 · 6920 Videbæk · 9726 6840 · kontakt@lkmaskiner.dk